Сменить цвет
Изменить размер
Экранный диктор

Asosiy ko'rsatkichlar

"Uzavtosanoat" AJning asosiy faoliyat ko'rsatkichlari (ishlab chiqarish) bo'yicha ma'lumot

Ko'rsatkichlar O'lchov birligi 2016 y. 2017 y. 2018 y. 2019 y. 2020 y. 2021 y. 2022 y.
(9 oy)
  Tarkibdagi korxonalar soni dona 76   77   73   75   74   72   72  
      shu jumladan sanoat korxonalari dona 35   35   33   31   33   34   34  
  Ishlab chiqarish hajmi mlrd.so'm 4 222   10 792   26 821   33 534   34 052   31 185   33 974  
  O'sish sur'ati foiz 50,8   167,1   172,5   122,0   95,8   89,1   156,8  
  Asosiy ishlab chiqarish mahsulot turlari                 
  Yengil avtomobillar ming dona 88,2   140,2   220,7   271,1   280,1   235,8   230,3  
  Avtobuslar dona 908   1 057   949   1 534   642   1 002   851  
  Yuk avtomobillari ming dona 3,5   3,7   4,2   5,3   4,2   4,5   3,1  
  Kuch agregatlari ming dona 44,1   91,6   158,8   200,6   222,4   160,4   168,0  
  Xalq iste'mol mahsulotlari hajmi mlrd.so'm 2 389   6 686   18 442   24 251   23 286   20 440   23 075  
  O'sish sur'ati foiz 46,4   156,4   191,1   131,5   96,0   85,9   167,0